شپشک آرد آلود مرکبات - یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹
عسلک مرکبات - یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹
پروانه مینوز مرکبات - یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹
پروانه برگخوار مرکبات - یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹
کنه زرد شرقی مرکبات - یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹
پسیل پسته (شیره خشک) - یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹
کنه آرد آلود خرما - یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹
سوسک چوب خوار یا شاخک بلند خرما - یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹
سوسک کرگدنی خرما ( کره – قره ) - یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹
سر خرطومی حنایی خرما - یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹
شب پره کوچک یا کرم میوه خوار خرما ( سرخه یا حمیره ) - یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹
کرم گرده خوار یا شب پره بزگ خرما - یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹
زنجره خرما - یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹
سپر دار سفید خرما - یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹
آفت کرم خوشه خوار انگور : - یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹
شته سبز سیب - یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹
سوسک برگخوار درختان میوه - یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹
كرم سفيد ريشه - یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹
پروانه بید غلات - دوشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۸۹
سلاااااااام - دوشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۸۹
آشنایی با پرورش و شناسایی کفش دوزک کریپتولموس : - یکشنبه یازدهم مهر ۱۳۸۹
سیکل زندگی سن آندرالوس - یکشنبه یازدهم مهر ۱۳۸۹
سلااااااااااااام - چهارشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۹
آفات برنج(مگس خزانه) - جمعه بیست و نهم مرداد ۱۳۸۹
آفات برنج(سر خرطومی برنج) - پنجشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۸۹
آفات برنج(کرم سبز برگ خوار ) - پنجشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۸۹
آفات برنج(شب پره تک نقطه ای) - پنجشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۸۹
آفات برنج (کرم ساقه خوار برنج) - پنجشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۸۹
بیماری های گیاهان زراعی(سیاهک آشکار ) - جمعه هشتم مرداد ۱۳۸۹
بیماری های گیاهان زراعی (زنگ قهوه ای گندم) - جمعه هشتم مرداد ۱۳۸۹
بیماری های گیاهان زراعی (زنگ زرد گندم) - جمعه هشتم مرداد ۱۳۸۹
بیماری های گیاهان زراعی (گندم(زنگ سیاه گندم)) - جمعه هشتم مرداد ۱۳۸۹
کنترل علفهای هرز( برنج) - سه شنبه بیست و نهم تیر ۱۳۸۹
مقدمه - یکشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۹
آفات( کنه قرمز اروپایی) - جمعه یازدهم تیر ۱۳۸۹
علف های هرز (مزارع گندم ) ادامه مطلب - جمعه یازدهم تیر ۱۳۸۹
علف های هرز (مزارع گندم ) - جمعه یازدهم تیر ۱۳۸۹
آفات (کنه زنگار مرکبات) - جمعه یازدهم تیر ۱۳۸۹
علف هاي هرز (مزارع توت فرنگي) - پنجشنبه دهم تیر ۱۳۸۹
علف هاي هرز (مزارع ذرت ) - پنجشنبه دهم تیر ۱۳۸۹
آفات (مگس گيلاس) - پنجشنبه دهم تیر ۱۳۸۹
مقدمه - سه شنبه یکم تیر ۱۳۸۹
آفات جالیزی (پروانه کله مرده) - دوشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۹
آفات جاليزي(سوسك كلرادو) - دوشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۹
آفات جاليزي(بيد سيب زميني ) - دوشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۹
آفات جاليزي(كرم ميوه گوجه فرنگي) - دوشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۹
آفات جاليزي(سرخرطومي جاليز) - دوشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۹
آفات جاليزي(سفيده بزرگ كلم) - دوشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۹
آفات جاليزي(سفيده كوچك كلم) - دوشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۹
آفات جاليزي(مگس چغندر) - دوشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۹