گیاه پزشکی

 

کنه آرد آلود خرما Oligonychus afrasiaticus acari 

 

- زمستان گذرانی به این شکل که ، حداکثر 17 نسل دارد که دوره یک نسل در کوتاه ترین مدت 14 تا 19 روز و در بلند ترین مدت زمان یک ماه می باشد.

- معمولاً در تمام مراحل رشدی در روی گیاه فعالیت دارد ولی بیشترین خسارت را در مرحله میوه نارس یا همان خارک به درخت وارد می کند و در حالات دیگر در اثر تغذیه برگ ها به زردی می گرایند و تار های فراوان کنه موجب جلب گرد و خاک می گردند و نخل خاک آلود به نظر می آید.

میوه ها آب خود را از دست داده و چروک می شوند و سطح آنان پر از گرد و خاک شده و ترک می خورند و قبل از برداشت دچار ریزش می شوند.

- دارای ارقام مقاوم؛ کبکاب ، هلیله ، و قصب 

- دارای ارقام حساس ؛ عالی ، مهتری ، ربی ، حلاوی ، خضراوی ، خسبک ، مضافتی ، مردار سنگ ، و شکری 

- ارقام زرد رنگ و روشن حساستر از ارقام تیره هستند .

 

روش مبارزه :

هر چند مبارزه با این آفت مشکل است اما استفاده از تدیون به میزان دو لیتر در هکتار در زمانی که میوه در حالت خارک است و در درختانی که ارتفاع شان اجازه سم پاشی دهد توصیه شده است.

منبع:

http://entomologyst.parsiblog.com/937525.htm

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹ساعت 23:21  توسط دیانوش |